Verksamhetsplan2016

Verksamhetsplan 2016

Malmö Karate-do Kase Ha klubbs vision är:

 • Vår klubb är familjens första val

Malmö Karate-do Kase Ha klubbs verksamhetsidé är:

 • Alla familjemedlemmar ska kunna utöva karate i mental och fysisk form hos oss
 • Vi ska ha bra sammanhållning och positiv anda för både juniorer och vuxna karatekas samt föräldrar
 • Vi ska umgås över generationer

Malmö Karate-do Kase Ha klubbs värdegrund är:

 • Vi är en klubb för alla i familjen som för gamla traditioner vidare
 • Vi är en klubb för alla i familjen som värnar om såväl den enskilde medlemmen såväl som gemenskapen som finns bland karatekas

Malmö Karate-do Kase Ha klubbs värderingar är:

 • Ödmjukhet, respekt och stolthet

2016:

 • Fortsatt arbeta aktivt med medlemsförteckning och uppdatering av densamma och arbeta med ApN och närvaroregistrering samt att öka medlemsantalet till 100 aktiva utövare
 • Söka bidrag hos kommunen – aktivitetsstöd, konsulentbidrag mm
 • Genomföra två graderingar, vår- och hösttermin
 • Genomföra två träningsläger på plats i Malmö
 • Delta i minst ett träningsläger på annan ort
 • Jobba aktivt med marknadsföring på våra sociala medier såsom hemsidan och Facebook. Även jobba aktivt med kontinuerliga uppdateringar.
 • Kunna erbjuda våra medlemmar tillbehör såsom träningsoverall, vattenflaskor, emblem
 • Upprätta och utveckla instruktörernas kompetens.