Medlemmar

Vi tar emot barn från 7 år och uppåt.

Terminsavgift (i denna ingår medlemsavgiften)

  • Nybörjare samt gulbälten oavsett ålder: 800 kr per termin
  • Barn upp till 15 år oavsett bältesgrad: 800 kr per termin
  • Från 15 år och uppåt: 1200 kr per termin 

Observera att avgiften är densamma oavsett om du väljer att träna 1, 2 eller 3 gånger.

 

Terminsavgift betalas in via vårt bankgiro 336-6796

 

För att få träna krävs inbetald terminsavgift absolut senast den 31 augusti 2018!

I avgiften ingår även försäkring samt medlemskap i Svenska Karateförbundet.

 

Dojoetikett

Bälten

Gradering

Ordlista

Katas

/shotomushinkai.jpg