Vårterminen 2018

 /2016-01-01-282.jpg 

    

GDPR

Från 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Den ersätter

personuppgiftslagen (PUL).

De personuppgifter som behandlas inom ramen för ett medlemsregister är följande:

  • Vem är medlemmen?
    • Kontaktuppgifter såsom mail-, telefon och postadress för att kunna kontakta medlem med klubbinformation el dyl samt målsman vid minderåriga vid skada eller annan information
    • Personnummer endast i sammanhang för bidragsstöd, eventuella försäkringsärenden samt ålderskontroll. Personnummer kommer inte att publiceras i något som helst annat forum eller social media.
    • Personnr lagras på lösenordsskyddad molntjänst i form att ett excelark, även excelarket är lösenordsskyddat.
    • Medlem har rätt att begära information om vilka uppgifter som finns registrerade om vederbörande.

Det är föreningen som är personuppgiftsansvarig. Det är styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen.

Vi följer RF:s rekommendationer med arbetsbok och uppförandekod.

 
 

  

 

 

                      

                                                                                                           

                                                                                    

                                             

                                                            

                                                                                                                               

                                         

 

                                         

     

 

 

                                                    

                                                               

                                                               

 

                                         

                                        

 

 

                            

 

Ni hittar oss även på