Välkomna till vinterns tränings- och

graderingsläger för Sensei Mirce Opeloski!


Eventet är öppet för andra klubbars deltagande.

 

Några hålltider:
Lördag träning mellan kl 11 - ca 15.30
Söndag träning mellan kl 11 - ca 12.30.
Därefter börjar graderingen ca 13.00 - 15.30
Mer detaljerad information kommer närmare lägertillfället.

Kostnad:
Läger 200 kr

Gradering:
200 kr upp till 2 blå bälte (4 kyu)
400 kr 1 bruna bälte (3 kyu)
600 kr 2 bruna bälte (2 kyu)
800 kr 3 bruna bälte (1kyu)
1000 kr svart bälte ShoDan
För gradering krävs att du tränat sammanhängande under terminen.

Betalning sker till klubbens bankgiro 336-6796.
Märk med Namn, om man ska delta i läger och gradering och i så fall även nuvarande bältesgrad (kyu).

Anmälan och betalning ska vara klubben tillhanda SENAST DEN 30 NOVEMBER.

 Varmt välkomna!