Malmö Karate Do Kase Ha Styrelse 2018

Styrelsen 2018 

 

Ordförande: Peter Nilsson

Kassör: Ursula Thell

Sekreterare: Max Tengberg

Suppleant: Emilio Lopez, Som Mårtensson

Suppleant: Nela Pasalic, Mikael Nystrand

 

Huvudtränare: Mirce Opeloski 

Ansvarig för Utbildningssektion: Mikael Nystrand

 

Revisor:

Cecilia Franzén

Revisorsuppleant:

Jenny Hillerström-Schüldt