Verksamhetsberattelse2015

Verksamhetsberättelse 2015

1. Styrelsen

Under verksamhetsåret 2015 har styrelsen haft följande sammansättning:

Peter Nilsson, ordförande

Ursula Thell, kassör

Miro Novosel, ledamot

Mikael Nystrand, ledamot

Som Mårtensson, ledamot

Emilio Lopez, ledamot

Revisor, Evan Westerlund

2. Chefsinstruktör

Chefstränare har Mirce Opeloski varit med Mikael Nystrand som assisterande tränare.

3. Styrelsemöten

Den valda styrelsen har haft sju protokollförda styrelsemöten under året.

4. Träning

Mirce Opeloski, Mikael Nystrand, Emilio Lopez och Som Mårtensson har lett och genomfört träningarna under vår och hösttermin under tre dagar per vecka.

5. Graderingar

Klubben har genomfört två graderingar, en under våren och en under vintern. Under året har klubben bibehållit att det ingår bälten vid graderingstillfället, till och med brunt.

6. Träningsläger

Klubben har genomfört ett träningsläger i samband med gradering, en gång under våren samt en gång under hösten. Klubben har även under november deltagit på externt läger i Växjö.

7. Medlemmar

Vi har under 2015 haft ca 85 aktiva medlemmar.

8. Sociala medier

Vi har en fungerande Facebooksida där det läggs ut aktuell information, bilder mm. Klubben har ca 375 följare.

9. Trivselaktiviteter

Klubben har under maj månad genomfört en medlemskväll med grillning och brännboll.

10. Ekonomi

Klubben uppvisar god ekonomi under 2015. Detta ger möjlighet till att investera i instruktörsutbildningar, träningsläger, erbjudande av olika slag såsom träningskläder mm.

Det ekonomiska resultatet redovisas separat i resultat- och balansräkningen.

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs till nästa räkenskapsår.

 

 Malmö 16-01-25

 

Ursula Thell

Kassör Malmö Karate-do Kase Ha klubb