Gradering

Minsta antalet gånger du skall träna under en termin, för att få gradera, anges i tabellen nedan. Observera att antal gånger som anges är vad som minst krävs.

Sensei Mirce Opeloski och Senpai Mikael Nystrand avgör individuellt för varje medlem om hon/han uppfyller de tekniska kraven för att få gradera.

Vid bedömningen granskas hur väl grundtekniker, kata och kumite, för aktuell grad, genomförs. Delar som ingår i denna bedömning är även fokus, förståelse, intensitet, kraft, kroppskontroll och sist men inte minst attityd/uppförande.

GRADERINGSKRAV

En gradering är ingen rättighet utan ett privilegium som man förtjänar genom hårt träning, god attityd och engagemang i klubben!

För att gradera krävs att du har tränat sammanhängande den tidsperiod som anges i graderingsbestämmelser för de olika graderna. Under terminens gång skall du anmäla till din sempai att du har avsikt att gradera – datum kommer att tillkännages varje termin.

Du ska även kunna namnen samt veta hur man skall utföra tekniker och kata till den grad du söker såväl som till alla tidigare grader.

Du skall ha betalat medlems- och träningsavgiften.

 

10 KYU - Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 timme

9 - 1 KYU - Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 timme sedan senaste graderingen

1  DAN - Tränat i minst 12 månader sedan senaste graderingen. Vid försök för Shodan skall samtliga föregående tekniker uppvisas på ett sätt som överstiger kraven för 1:a Kyu.
Alla grundtekniker skall utföras på ett korrekt sätt. Alla tekniker kan begäras även i Gyaku.
Under graderingen tas ingen hänsyn till temporär skada.